Yönetim Kurulu


Doç. Dr. ORHAN VELİ ALICI (İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU
YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKALARI ANABİLİM DALI)
orhanvelialici@tarsus.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe ALİCAN ŞEN (UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ,
ANABİLİM DALI)
aalicansen@tarsus.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAN (İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU
YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKALARI ANABİLİM DALI)
ahmetyaman@tarsus.edu.tr

Öğr. Gör. Çiğdem DUMAN SÜNER (Rektörlük)
cigdemduman@tarsus.edu.tr

Öğr. Gör. Rabia AKDAĞ (REKTÖRLÜK)
rabiaakdag@tarsus.edu.tr