EN | TR

Yönetim

Müdür
Prof. Dr. Bülent ŞEN (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, UYGULAMALI
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI)
bulentsen@tarsus.edu.tr

Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Fatih KAPLAN (UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
BÖLÜMÜ, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI)
fkaplan@tarsus.edu.tr